Home > Blossary: Ukrainian judicial system
This glossary is about how the national judicial system of Ukraine operates, which elements it consists of, and the principles this system relies on.

Category: Law

5 Terms

Created by: akozhukhov

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Национална школа судија Украјне је државна установа са посебним статусом који осигурава обуку високо квалификованог особља из правосудног система, укључујући судије, кандидате за позицију судије, ...

Domain: Law; Category: Legal

Члан 90. Закона о правосудном систему и положају судија дефинише Државно судско веће као стално тело у правосудном систему Украјне. Према Закону, државно судско веће, између осталог, обавља избор ...

Domain: Law; Category: Legal

Виши Привредни суд Украјне је један од три специјализованих Касационих судова Украјне, заједно са Управним судом Републике Украјне и Високим специјализованим судом Украјине за грађанске и кривичне ...

Domain: Law; Category: Legal

Уставни суд Украјне једино је тело уставне надлежности у Украјини, у складу са чланом 147. Устава Украјине. Уставни суд Украјине решава питања о усклађености закона и других правних аката са Уставом ...

Domain: Law; Category: Legal

Врховни суд Украјне највиши је правосудни орган у систему опште надлежности Украјне, како је прописано чланом 125. Устава Украјне. Према члану 38. Законом о правосудном систему и положају судија, ...

Domain: Law; Category: Legal

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Law Blossarys

Arya Samaj Marriages are a law firm that provides ...

Category: Law

By: aryasamajmarriages

We are talented and experienced Murrieta Car ...

Category: Law

By: jenniferarmins1

At The Baum Law Firm, we are skilled and ...

Category: Law

By: jenniferarmins1

Whether you are looking for an Aurora Criminal ...

Category: Law

By: jenniferarmins1


© 2024 CSOFT International, Ltd.