translator

Serbia

My native language:

Serbian (SR)

Other Languages:

English (EN); English, UK (UE); Russian (RU)

 • psalm

  Psalmovi su duhovne pesme iz Starog zaveta, koje koriste hrišćani i Jevreji. Često se izvode uz muziku.

  Music; General music
 • tradicionalna muzika

  Muzika koja se prenosi usmenim predanjem i koju većina ljudi može s lakoćom da nauči da peva ili svira. Može postojati u različitim oblicima. Takođe, narodna muzika.

  Music; General music
 • metalofon

  Udarački instrument koji se sastoji od metalnih pločica poređanih po tonalitet, koje se udaraju malim čekićem (udaraljkom).

  Music; General music
 • bodran

  Ručni bubanj sa kozijom kožom na drvenom ramu, koristi se u irskoj narodnoj muzici.

  Music; General music
 • tembr

  Karakteristika zvuka koja neki instrument ili glas izdvaja od drugih. Boja tona ili glasa.

  Music; General music
 • dominantni akord

  Dominantni akord je akord izgrađen na petem stupnju tonaliteta.

  Music; General music
 • lira

  Stari okidački žičani instrument srodan sa harfom, koji se koristio kao pratnja za pevanje i recitovanje poezije.

  Music; General music
 • da capo

  Oznaka da treba da se vrati na početak sekcije ili kompozicije.

  Music; General music
© 2018 CSOFT International, Ltd.