translator

Serbia

My native language:

Serbian (SR)

Other Languages:

English (EN); English, UK (UE); Russian (RU)

@a.protic translated term psalm
Serbian (SR); Music; General music
Psalmovi su duhovne pesme iz Starog zaveta, koje koriste hrišćani i Jevreji. ...
@a.protic translated term tradicionalna muzika
Serbian (SR); Music; General music
Muzika koja se prenosi usmenim predanjem i koju većina ljudi može s lakoćom da ...
@a.protic translated term metalofon
Serbian (SR); Music; General music
Udarački instrument koji se sastoji od metalnih pločica poređanih po tonalitet, ...
@a.protic translated term bodran
Serbian (SR); Music; General music
Ručni bubanj sa kozijom kožom na drvenom ramu, koristi se u irskoj narodnoj ...
@a.protic translated term tembr
Serbian (SR); Music; General music
Karakteristika zvuka koja neki instrument ili glas izdvaja od drugih. Boja tona ...
@a.protic translated term dominantni akord
Serbian (SR); Music; General music
Dominantni akord je akord izgrađen na petem stupnju tonaliteta.
@a.protic translated term lira
Serbian (SR); Music; General music
Stari okidački žičani instrument srodan sa harfom, koji se koristio kao pratnja ...
@a.protic translated term da capo
Serbian (SR); Music; General music
Oznaka da treba da se vrati na početak sekcije ili kompozicije.
© 2018 CSOFT International, Ltd.