Home > Blossary: Human trafficking
Blossary on human trafficking

Category: Science

108 Terms

Created by: Maria Pia

Number of Blossarys: 5

My Terms
Collected Terms

It is the procedure to support the victim to obtain – through criminal proceeding, civil action or administrative systems – material and moral damages from the perpetrator(s) and/or from the State for the physical and psychological harm suffered and wages lost during the trafficking and exploitation experience (also generally referred to as "restitution", "reparation", "redress", "damages").

Domain: Human rights; Category: Human trafficking

Je to postup na podporu obete získať – prostredníctvom trestného konania, občianskoprávnej žaloby alebo administratívnych systémov – materiálne a morálne škody od perpetrator(s) alebo od štátu pre fyzickú a psychickú ujmu utrpela a mzdy stratil počas obchodovania s ľuďmi a využívania skúseností (tiež všeobecne označovaná ako "reštitúcie" "nápravy", "nápravu", "škody").

Domain: Human rights; Category: Human trafficking

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
My other Blossarys

Neologisms 2016

Category: Culture

By: Maria Pia

Trafficking in Human Beings

Category: Politics

By: Maria Pia


© 2024 CSOFT International, Ltd.