QU

Đạo Đức thương mại sáng kiến qu là một liên minh hàng đầu của công ty, công đoàn và phi chính phủ khuyến khích sự tôn trọng cho người lao động ' quyền trên khắp thế giới. Tầm nhìn của nó là để có một một thế giới mà tất cả công nhân được tự do từ khai thác và phân biệt đối xử, và thưởng thức tiết cho tự do, an ninh và vốn chủ sở hữu. QU thành viên bao gồm các công ty toàn cầu với hàng ngàn nhà cung cấp, liên minh thương mại quốc tế cơ quan, tổ chức chuyên môn quyền lao động và phát triển tổ chức từ thiện.

Thương mại đạo Đức có nghĩa là mà nhà bán lẻ, thương hiệu và nhà cung cấp của họ chịu trách nhiệm cho việc cải thiện điều kiện làm việc của những người làm cho merchandises của họ bán. Bảy C ' s của qu;

-Cam kết

-kiểm tra nơi sửa sai

hành động

-khả năng xây dựng

-Core doanh nghiệp

-truyền thông

-hợp tác.

0 0

Corporate Social Responsibility CSR

Category: Business

Total terms: 26

Other terms in this blossary

Creator

  • Nguyet
  •  (V.I.P) 34532 points
  • 100% positive feedback
© 2024 CSOFT International, Ltd.