Home > Blossary: J.R.R. Tolkien
Terms conected with life, works and ideas of Oxford proffesor J.R.R. Tolkien

Category: Literature

16 Terms

Created by: TeaTranslations

Number of Blossarys: 7

My Terms
Collected Terms

Legendarium jest zbiorem wszystkich dzieł J.R.R. Tolkiena dotyczącym stworzonego przez niego świata Ardy.

Domain: Literature; Category: Literary terms

The legendarium is the entirety of J.R.R. Tolkien's works concerning his imagined world of Arda.

Domain: Literature; Category: Literary terms

Próby stworzenia kinowej adaptacji historii z Tolkienowskiego legendarium w celu stworzenia jak największej oglądalności, niekoniecznie zaś dotrzymania wierności idei oryginału.

Domain: Literature; Category: General literature

Inklingowie – nieformalna grupa oksfordzkich intelektualistów spotykających się w pubach w latach 30. i 40. XX wieku. Inklingowie byli entuzjastami literatury którzy doceniali wartość dobrej ...

Domain: Literature; Category: General literature

Niezniszczalny Płomień będący we władaniu Eru zdaje się reprezentować ducha kreatywności, jeden z aspektów Iluvatara. Ma moc dawania życia i ciała, za jego pomocą Iluvatar podarował życie i wolną ...

Domain: Literature; Category: Fiction

Termin sub-kreacja został użyty przez J.R.R. Tolkiena w odniesieniu do budowania świata i kreacji mitów. W tym kontekście autor książki jest "małym twórcą" stwarzającym swój własny świat na podstawie ...

Domain: Literature; Category: Literary terms

Mitopeja jest gatunkiem narracyjnym we współczesnej literaturze lub filmie, w którym fikcyjna mitologia jest stworzona przez pisarza. Słowo mitopeja zostało po raz pierwszy użyte w takim kontekście ...

Domain: Literature; Category: Literary terms

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
My other Blossarys

Terms connected with creating stories about our ...

Category: Literature

By: TeaTranslations

Spooky stories told from mouth to mouth and found ...

Category: Literature

By: TeaTranslations

Terms connected with thrilling young adult series ...

Category: Literature

By: TeaTranslations

Amazing world known from J.K.Rowling's book ...

Category: Literature

By: TeaTranslations


© 2018 CSOFT International, Ltd.